Styrelsen

Ordförande: Daniel Sundh

Vice ordförande: Morgan Wendel 

Sekreterare: Johan Söderpalm

Kassör: Linus Orvarsson 

 

Styrelse ledamöter :

Leif Zetterholm 

Lennart Dahlin

 

Suppleanter:

Johan Golner

Malin Arvidsson

Jacob Nilsson