Styrelsen

Ordförande Lennart Dahlin

Vice ordförande Daniel Sundh

Kassör Linus Orvarsson

Sekreterare Marie Olsson 

Ledamot Jonas Karrin och Natali Kaldemark

Suppleant Ingemar Skoglund och Pontus Dahlin

Garageansvarig Tobias Eriksson

Revisor Susanne Dahlin

 

 

Kontakt