Styrelsen

Ordförande: Lennart Dahlin 

Vice ordförande: Daniel Sundh 

Sekreterare: Marie Olsson 

Kassör: Linus Orvarsson 

 

Styrelse ledamöter :

Natali Kaldemark 

Toby Eriksson 

Jonas Karrin 

 

Suppleanter:

Max Martinsson 

Dennis Börjesson